Begutachtung der Baustelle DSC01371 Ausgeräumte Sakristei DSC01374 Keller der Sakristei Freigeräumter Keller Beginn Sakristei-Abriss DSC01378 DSC01379 DSC01381 DSC01382 DSC01383 DSC01384 DSC01385 DSC01386 DSC01387 DSC01388 DSC01392 DSC01393 DSC01395 DSC01396 DSC01397 DSC01398 DSC01399 DSC01400 DSC01404 DSC01405 Rest der Sakrsitei Abriss Südeingang Abriss Mauer Südseite DSC01413 DSC01414 Freilegung der Südmauer DSC01416 DSC01417 Freilegung der Nordmauer Freilegung der Nordmauer